Зимски семестар 2021/22.

шифра фонд модел полагања ЕСПБ
M104 (кратак опис) i M504 (кратак опис) 2+2 A 5

Moodle страница

На платформи Moodle предмет Аналитичка геометрија (М) се налази на адреси —> линк

а шифра за приступ је —> Dekart

Напомене

 1. Овај курс из Аналитичке геометрије (зимски семестар, фонд 2+2) је у школској 2021/22. години, због специфичних околности, важећи за студенте на свим математичким и двопредметним смеровима, и свим плановима и програмима који тренутно важе.
 2. Предавања и вежбе крећу од понедељка, 11.10.2021. године, према одговарајућем распореду.
 3. Сви студенти који већ имају положене предиспитне обавезе, а нису положили испит, не морају поново да слушају наставу нити да полажу предиспитне обавезе. Више информација може да се нађе на линку.
 4. Студенти који прате предавања и вежбе онлајн могу то урадити у било ком од постојећа два термина, јер је програм рада исти.

Предавачи и термини

Професор: Милица Жигић — email адреса
Асистент: Милица Лучић —email адреса

смерови M и MAP(TM):
Термин предавања:
понедељак 12-14 у амфитеатру V
Термин вежби:
понедељак 16-18 у амфитеатру VII

смер M5:
Термин предавања: понедељак 16-18 у сали 65
Термин вежби: понедељак 18-20 у сали 65

Садржај курса

видети испитна питања

 1. Уводни појмови – геометријски појмови као решења алгебарских и аналитичких једначина и неједначина; правоугли координатни систем; растојање тачака; сфера
 2. Аналитичка геометрија у равни – једначина праве; конусни пресеци; ексцентрицитет; конусни пресеци као квадратне криве; параметризација кривих у равни; поларни координатни систем; транслација и ротација у равни
 3. Аналитичка геометрија у простору – алгебра вектора; скаларни, векторски и мешовити производ вектора; једначина праве у простору; једначина равни; цилиндри; квадратне површи; ротационе површи; цилиндрични и сферни координатни систем

Литература

 1. Z. Stojaković, D. Herceg: Linearna algebra i analitička geometrija. PMF, Novi Sad, 1992.
 2. N. Blažić, N. Bokan, Z. Lučić, Z. Rakić: Analitička geometrija. Matematički fakultet, Beograd, 2003.
 3. D. Jojić, Dj. Paunić: Analitička geometrija. PMF, Banja Luka, 2016.
 4. G. Thomas, R. Finney: Calculus and Analytic Geometry. 9th edition, Addison–Wesley, Reading, 1996.
 5. I. M. Gelfand, E. G. Glagoleva, A. A. Kirillov: The Method of Coordinates. Birkhäuser, Boston, 1990.
 6. C.B. Boyer: History of Analytic Geometry. New York, Yeshiva University, 1956.

Начин полагања испита

 • предиспитне обавезе се састоје из два колоквијума
  • први колоквијум (почетак децембра) обухвата градиво аналитичке геометрије у равни;
  • други колоквијум (средина јануара) обухвата градиво аналитичке геометрије у простору;
  • сваки колоквијум носи по 50 бодова и рачуна се да је студент положио колоквијум ако има бар 20 бодова;
  • предиспитне обавезе су испуњене када студент положи оба колоквијума и укупно има бар 50 бодова;
  • колоквијуми се појединачно могу поправити у јануарском испитном року, док у априлу и септембру организујемо само један заједнички писмени испит
 • (усмени) испит се полаже након испуњених предиспитних обавеза у сваком од предвиђених испитних рокова
 • коначна оцена се добија као аритметичка средина оцене на писменом (колоквијуми) и усменом делу испита

Материјал за припрему испита

Термини колоквијума

први колоквијум: субота, 11. децембар 2021. године од 13 до 15 часова у амфитеатрима 1 и 5
други колоквијум: петак, 21. јануар 2022. године од 17 до 19 часова у амфитеатрима 1 и 5
поправни колоквијуми – јануар/фебруар:  понедељак, 7. фебруар 2022. године од 17 до 20 часова у амфитеатрима 1 и 7
поправни колоквијум – април: петак, 8. април 2022. године од 13 до 16 часова у амфитеатрима 1 и 5
поправни колоквијум – септембар: понедељак, 5. септембар 2022. године од 13 до 16 часова у амфитеатрима 1 и 5

Напомена: Због нестабилне епидемиолошке ситуације, предлаже се учестало проверавање термина колоквијума јер може доћи до промене.

Корисни линкови