Analitička geometrija – svi rezultati

dodatni bodovi važe cele školske godine i računaju se tek nakon položenih predispitnih obaveza: po bar 20 bodova na svakom kolokvijumu i ukupno najmanje 50 bodova

  prezime i ime br. Indeksa dodatni bodovi (od 10) prvi kolokvijum (od 50) drugi kolokvijum (od 50) ukupno
1 Agbaba Božana 48/16 1 4 17 22
2 Berić Jelena 17/15   0   0
3 Bezbradica Maja 681/16   26 22 48
4 Blašković Filip 125/16 10 50 49 109
5 Bošković Helena 34/16 4     4
6 Budinski Tamara 117/16   7 33 40
7 Delibašić Olivera 145/16 1 15 4 20
8 Deme Augusta 8/16   8   8
9 Đilas Nevena 127/16 10 34 37 81
10 Đurđević Nikola 22/16   0   0
11 Filipović Nemanja 336/14 8 22 35 65
12 Gavrilović Miloš 44/15 10 37 38 85
13 Iličić Mirela 50/16   2 5 7
14 Knežević Valentina 153/16 2 9 4 15
15 Kovačev Milana 668/16   10 2 12
16 Kovačević Bojana 92/16   17 21 38
17 Kovačević Jovana 64/16   3 2 5
18 Krkaljević Dragana 114/16   4   4
19 Kuvalja Snežana 37/16   26 31 57
20 Labović Milan 35/16   45 47 92
21 Lakić Gordana 7/16 10 8 20 38
22 Lijeskić Aleksandra 55/16   20 35 55
23 Matić Lidija 144/16   17   17
24 Matijević Milica 15/16 8 40 49 97
25 Milaković Branka 105/16 2 11 16 29
26 Milaković Jovana 797/16   11 11 22
27 Milićević Kristina 851/16   21 41 62
28 Mrkaljević Dragana 114/16 2   20 22
29 Nađ Nikoleta 584/07   0   0
30 Nedić Snežana 570/16   4   4
31 Nikolić Marija 6/16 10 2   12
32 Nikolić Nikolina 148/16   4 18 22
33 Obradović Magdalena 4/16   3 13 16
34 Pašić Ognjen 75/16   5   5
35 Petrović Violeta 121/16   13   13
36 Pivarski Dalibor 118/16 2 21 37 60
37 Ples Vera-Tea 676/16   11   11
38 Rac Ramona 78/16   7   7
39 Radmanović Milana 99/16   12 41 53
40 Ranisović Tijana 107/16 2     2
41 Rutešić Luka 157/16 8 37 48 93
42 Santrač Danilo 673/16   6 6 12
43 Simić Danica 68/16   1   1
44 Simunović Sanja 41/16   2 3 5
45 Spasić Nikola 89/16   50 49 99
46 Stakić Milica 154/16     2 2
47 Stoiljković Marijana 682/16   1 8 9
48 Stokanović Jelena 795/16   1   1
49 Subotić Svetlana 82/16   1   1
50 Svirčević Tatjana 53/15   0   0
51 Tirkajla Valentina 116/16   4   4
52 Todorović Anja 151/16 2 25   27
53 Tokić Marko 694/16   3 2 5
54 Trifunović Katarina 67/16   2   2
55 Trifunović Nikola 77/15   4 1 5
56 Tutić Stefan 1/16   37 49 86
57 Veljko Dušan 775/15     30 30
58 Vidojević Katarina 42/16   1   1
59 Vujačić Milena 120/16   0   0
60 Vujović Dunja 96/16   20   20
61 Živanović Jelena 102/16 1 4 13 18
62 Zorica Milan 52/16   17   17

Analitička geometrija – rezultati 2. kolokvijuma

  prezime i ime br. Indeksa prvi kolokvijum (od 50) drugi kolokvijum (od 50) ukupno
1 Agbaba Božana 48/16 4 17 21
2 Bezbradica Maja 681/16 26 22 48
3 Blašković Filip 125/16 50 49 99
4 Budinski Tamara 117/16 7 33 40
5 Delibašić Olivera 145/16 15 4 19
6 Đilas Nevena 127/16 34 37 71
7 Filipović Nemanja 336/14 22 35 57
8 Gavrilović Miloš 44/15 37 38 75
9 Iličić Mirela 50/16 2 5 7
10 Knežević Valentina 153/16 9 4 13
11 Kovačev Milana 668/16 10 2 12
12 Kovačević Bojana 92/16 17 21 38
13 Kovačević Jovana 64/16 3 2 5
14 Kuvalja Snežana 37/16 26 31 57
15 Labović Milan 35/16 45 47 92
16 Lakić Gordana 7/16 8 20 28
17 Lijeskić Aleksandra 55/16 20 35 55
18 Matijević Milica 15/16 40 49 89
19 Milaković Branka 105/16 11 16 27
20 Milaković Jovana 797/16 11 11 22
21 Milićević Kristina 851/16 21 41 62
22 Mrkaljević Dragana 114/16   20 20
23 Nikolić Nikolina 148/16 4 18 22
24 Obradović Magdalena 4/16 3 13 16
25 Pivarski Dalibor 118/16 21 37 58
26 Radmanović Milana 99/16 12 41 53
27 Rutešić Luka 157/16 37 48 85
28 Santrač Danilo 673/16 6 6 12
29 Simunović Sanja 41/16 2 3 5
30 Spasić Nikola 89/16 50 49 99
31 Stakić Milica 154/16   2 2
32 Stoiljković Marijana 682/16 1 8 9
33 Tokić Marko 694/16 3 2 5
34 Trifunović Nikola 77/15 4 1 5
35 Tutić Stefan 1/16 37 49 86
36 Veljko Dušan 775/15   30 30
37 Živanović Jelena 102/16 4 13 17

MNP – kolokvijum

Prezime i ime br. Indeksa kolokvijum
1 Antonić Ana 470/12 4
2 Arnautović Milana 343/10 12
3 Bogdanović Dijana 939/14 5
4 Bogić Milan 348/14 11
5 Čubrilo Tina 172/11 2
6 Dimitrijev Marija 569/12 10
7 Draganić Nemanja 250/14 20
8 Džepina Katarina 1/13 13
9 Filipović Nemanja 336/14 9
10 Gengeljacki Ivana 449/14 17
11 Gogić Marko 514/14 9
12 Gubaš Ivan 230/14 10
13 Ivanović Aleksandra 438/13 6
14 Kise Andrea 729/09 4
15 Kopanja Marija 418/14 19
16 Kovačević Dragana 530/09 4
17 Krušić Tijana 466/12 14
18 Kupusinac Zorica 289/11 6
19 Macura Vukašin 399/12 1
20 Margetić Desanka 730/14 8
21 Matijević Jelena 435/14 18
22 Milić Dragana 254/10 4
23 Milićević Aleksandra 755/15 5
24 Milojević Nataša 150/13 5
25 Mirković Borka 389/10 7
26 Mišanović Nataša 283/14 12
27 Mišić Marijana 425/13 17
28 Mrakić Zorica 303/13 5
29 Nikolić Aleksa 45/12 8
30 Pantić Bojana 2/14 20
31 Petković Marija 363/10 4
32 Radovanović Jovana 273/14 14
33 Sarajlija Nikola 94/14 20
34 Simendić Nevena 200/13 17
35 Sokol Silvija 11/13 8
36 Stajić Miloš 51/10 11
37 Stojić Nataša 126/12 4
38 Tešić Nataša 280/14 17
39 Tot-Bagi Hunor 573/11 6
40 Veljko Dušan 775/15 11
41 Vujaković Marija 112/10 3
42 Vukašin Marija 368/10 3
43 Vukašinović Milica 153/12 11
44 Zekić Svetlana 605/10 5
45 Žunji Monika 3/14 20

Analitička geometrija – prvi kolokvijum

Kolokvijum je položio onaj ko ima najmanje 20 bodova
Radovi se mogu pogledati u četvrtak, 4.5. u 16h u kabinetu 38

prezime i ime br. Indeksa dodatni bodovi prvi kolokvijum
1 Agbaba Božana 48/16 1 4
2 Berić Jelena 17/15 0
3 Bezbradica Maja 681/16 26
4 Blašković Filip 125/16 10 50
5 Budinski Tamara 117/16 7
6 Delibašić Olivera 145/16 15
7 Deme Augusta 8/16 8
8 Đilas Nevena 127/16 5 34
9 Đurđević Nikola 22/16 0
10 Filipović Nemanja 336/14 22
11 Gavrilović Miloš 44/15  8 37
12 Iličić Mirela 50/16 2
13 Knežević Valentina 153/16 2 9
14 Kovačev Milana 668/16 10
15 Kovačević Jovana 64/16 3
16 Kovačević Bojana 92/16 17
17 Krkaljević Dragana 114/16 4
18 Kuvalja Snežana 37/16 26
19 Labović Milan 35/16 45
20 Lakić Gordana 7/16 7 8
21 Lijeskić Aleksandra 55/16 20
22 Matić Lidija 144/16 17
23 Matijević Milica 15/16  5 40
24 Milaković Branka 105/16 2 11
25 Milaković Jovana 797/16 11
26 Milićević Kristina 851/16 21
27 Nađ Nikoleta 584/07 0
28 Nedić Snežana 570/16 4
29 Nikolić Marija 6/16 8 2
30 Nikolić Nikolina 148/16 4
31 Obradović Magdalena 4/16 3
32 Pašić Ognjen 75/16 5
33 Petrović Violeta 121/16 13
34 Pivarski Dalibor 118/16  2 21
35 Ples Vera-Tea 676/16 11
36 Rac Ramona 78/16 7
37 Radmanović Milana 99/16 12
38 Rutešić Luka 157/16  1 37
39 Santrač Danilo 673/16 6
40 Simić Danica 68/16 1
41 Simunović Sanja 41/16 2
42 Soiljković Marijana 682/16 1
43 Spasić Nikola 89/16 50
44 Stokanović Jelena 795/16 1
45 Subotić Svetlana 82/16 1
46 Svirčević Tatjana 53/15 0
47 Tirkajla Valentina 116/16 4
48 Todorović Anja 151/16  2 25
49 Tokić Marko 694/16 3
50 Trifunović Katarina 67/16 2
51 Trifunović Nikola 77/15 4
52 Tutić Stefan 1/16 37
53 Vidojević Katarina 42/16 1
54 Vujačić Milena 120/16 0
55 Vujović Dunja 96/16 20
56 Živanović Jelena 102/16  1 4
57 Zorica Milan 52/16 17

Statistika u farmaciji – obavestenja

Radovi se mogu pogledati u sredu, 1.2.2017. u 12h u kabinetu 38 (drugi sprat PMF, Depratman za matematiku)

Student je polozio ispit ako na svakom kolokvijumu ima bar 20 bodova i ukupno bar 51 bod

Ocene su rasporedjene na sledeci nacin:
51-60 je ocena 6
61-70 je ocena 7
71-80 je ocena 8
81-90 je ocena 9
91-100 je ocena 10

Assistant professor