Analiticka geometrija / oktobar

Na usmeni deo ispita se pozivaju studenti koji imaju ukupno bar 50 bodova
Studenti sa 40-50 bodova se pozivaju na razgovor u sredu u 12h
radovi se mogu pogledati u sredu, 27.9.2017. u 12h

  prezime i ime br. Indeksa dodatni bodovi (od 10) ispit oktobar ukupno
1 Deme Augusta 8/16   29 29
2 Iličić Mirela 50/16   19 19
3 Knežević Valentina 153/16 2 55 57
4 Kovačev Milana 668/16   7 7
5 Lakić Gordana 7/16 10 30 40
6 Milaković Branka 105/16 2 64 66
7 Nikolić Marija 6/16 10 34 44
8 Petrović Violeta 121/16   66 66
9 Rac Ramona 78/16   60 60
10 Trifunović Katarina 67/16   28 28
11 Trifunović Nikola 77/15   20 20
12 Veljko Dušan 775/15   62 62
13 Vidojević Katarina 42/16   46 46
14 Vujović Dunja 96/16   35 35
15 Živanović Jelena 102/16 1 15 16

MNP oktobar

Na usmeni se pozivaju studenti koji ukupno imaju bar 50 bodova

  Prezime i ime br. Indeksa kolokvijum ispit ukupno
1 Alimpić Jelena 415/10   3 3
2 Blažić Kristina 488/13   57 57
3 Bogdanović Dijana 939/14 5 36 41
4 Bundić Nina 516/12   17 17
5 Čubrilo Tina 172/11 2 12 14
6 Dakić Anđelija 568/11   10 10
7 Francuski Dijana 94/12   29 29
8 Gogić Marko 514/14 9 45 54
9 Hornjak Ivan 258/12   56 56
10 Kalajdžić Ivana 355/13   14 14
11 Kise Andrea 729/09 4 28 32
12 Kovačević Dragana 530/09 4 31 35
13 Milićević Aleksandra 755/15 5 50 55
14 Mrakić Zorica 303/13 5 45 50
15 Nikolovski Jovana 389/12   21 21
16 Petković Marija 363/10 4 29 33
17 Topić Nataša 441/13   29 29
18 Tot-Bagi Hunor 573/11 6 2 8
19 Vukašinović Milica 153/12 11 22 33
20 Zekić Svetlana 605/10 5 17 22

MNP septembar 2017

Na usmeni se pozivaju studenti koji imaju bar 50 bodova ukupno

Prezime i ime br. Indeksa kolokvijum sept ukupno
1 Arnautović Milana 343/10 12 42 54
2 Čubrilo Tina 172/11 2 8 10
3 Dakić Anđelija 568/11 31 31
4 Francuski Dijana 94/12 20 20
5 Gogić Marko 514/14 9 0 9
6 Hornjak Ivan 258/12 38 38
7 Ignjatović Bogdan 336/05 50 50
8 Ivanović Aleksandra 438/13 6 50 56
9 Kopanja Marija 418/14 19 77 96
10 Kupusinac Zorica 289/11 6 44 50
11 Lazareva Marija 879/16 70 70
12 Margetić Desanka 730/14 8 70 78
13 Milojević Nataša 150/13 5 65 70
14 Mirković Borka 389/10 7 47 54
15 Mrakić Zorica 303/13 5 17 22
16 Nikolić Aleksa 45/12 8 53 61
17 Nikolovski Jovana 39/12 29 29
18 Petković Marija 363/10 4 24 28
19 Tot-Bagi Hunor 573/11 6 3 9

AG – sept rezultati ispita

Na usmeni deo ispita se pozivaju studenti koji ukupno imaju bar 50 bodova

prezime i ime br. Indeksa dodatni bodovi (od 10) ispit septembar ukupno
1 Agbaba Božana 48/16 1 60 61
2 Delibašić Olivera 145/16 1 29 30
3 Deme Augusta 8/16 25 25
4 Knežević Valentina 153/16 2 14 16
5 Kovačev Milana 668/16 2 2
6 Kovačević Bojana 92/16 50 50
7 Lakić Gordana 7/16 10 12 22
8 Lukić Danilo 611/16 1 1
9 Milaković Branka 105/16 2 33 35
10 Mrkaljević Dragana 114/16 2 60 62
11 Nikolić Marija 6/16 10 22 32
12 Petrović Violeta 121/16 20 20
13 Rac Ramona 78/16 32 32
14 Sekulić Andrijana 798/16 15 15
15 Simunović Sanja 41/16 0 0
16 Stanić Milica 154/16 1 1
17 Stoiljković Marijana 682/16 2 2
18 Subotić Svetlana 82/16 2 2
19 Svirčević Tatjana 53/15 2 2
20 Veljko Dušan 775/15 62 62
21 Vidojević Katarina 42/16 10 10
22 Vujović Dunja 96/16 9 9
23 Živanović Jelena 102/16 1 10 11

MNP – pismeni jun

radovi se mogu pogledati u utorak, 27.6.2017. u 13h

  Prezime i ime br. Indeksa kolokvijum ispit ukupno
1 Antonić Ana 470/12 4 33 37
2 Arnautović Milana 343/10 12 30 42
3 Blažić Kristina 488/13   31 31
4 Bogdanović Dijana 939/14 5 42 47
5 Bogić Milan 348/14 11 54 65
6 Bundić Nina 516/12   13 13
7 Čivčić Mirjana 489/13   71 71
8 Čubrilo Tina 172/11 2 11 13
9 Dimitrijev Marija 569/12 10 28 38
10 Draganić Nemanja 250/14 20 99 119
11 Džepina Katarina 1/13 15 63 78
12 Filipović Nemanja 336/14 9 73 82
13 Gengeljacki Ivana 449/14 17 70 87
14 Gubaš Ivan 230/14 10 4 14
15 Hornjak Ivan 258/12   37 37
16 Kopanja Marija 418/14 19 32 51
17 Krušić Tijana 466/12 14 38 52
18 Kupusinac Zorica 289/11 6 35 41
19 Maksimović Branislava 541/13   50 50
20 Margetić Desanka 730/14 8 15 23
21 Matijević Jelena 435/14 18 65 83
22 Milić Dragana 254/10 4 11 15
23 Milojević Nataša 150/13 5 16 21
24 Mirković Borka 389/10 7 28 35
25 Mišanović Nataša 283/14 12 74 86
26 Mišić Marijana 425/13 18 73 91
27 Nikolić Aleksa 45/12 8 32 40
28 Pantić Bojana 2/14 22 84 106
29 Petković Marija 363/10 4 27 31
30 Radovanović Jovana 273/14 14 73 87
31 Samardžija Vladimir 128/14   4 4
32 Sarajlija Nikola 94/14 20 90 110
33 Simendić Nevena 200/13 17 64 81
34 Sokol Silvija 11/13 8 58 66
35 Stajić Miloš 51/10 11 50 61
36 Tešić Nataša 280/14 17 92 109
37 Žunji Monika 3/14 20 64 84

Analiticka geometrija / popravni kolokvijum jun

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 26.6.2017. u 13h

  prezime i ime br. Indeksa dodatni bodovi (od 10) prvi kolokvijum (od 50) drugi kolokvijum (od 50) ukupno
1 Agbaba Božana 48/16 1 14 24 39
2 Aleksić Ivana 818/16     22 22
3 Bezbradica Maja 681/16   26 24 50
4 Budinski Tamara 117/16   15 33 48
5 Delibašić Olivera 145/16 1 17 5 23
6 Deme Augusta 8/16   14 10 24
7 Iličić Mirela 50/16   2 16 18
8 Knežević Valentina 153/16 2 8 14 24
9 Kovačev Milana 668/16   1 4 5
10 Kovačević Bojana 92/16   20 21 41
11 Lakić Gordana 7/16 10 6 20 36
12 Milaković Branka 105/16 2 11 7 20
13 Mrkaljević Dragana 114/16 2 7 20 29
14 Nedić Snežana 570/16   5 2 7
15 Nikolić Marija 6/16 10 6 20 36
16 Nikolić Nikolina 148/16   19 13 32
17 Obradović Magdalena 4/16   23 27 50
18 Pašić Ognjen 75/16   7 0 7
19 Rac Ramona 78/16   18 13 31
20 Radmanović Milana 99/16   30 41 71
21 Santrač Danilo 673/16   1 5 6
22 Sekulić Andrijana 798/16   5 0 5
23 Simunović Sanja 41/16   3 0 3
24 Stoiljković Marijana 682/16   5 1 6
25 Subotić Svetlana 82/16   0 1 1
26 Svirčević Tatjana 53/15   0 0 0
27 Todorović Anja 151/16 2 27 21 50
28 Tokić Marko 694/16   1 0 1
29 Trifunović Nikola 77/15   11 1 12
30 Veljko Dušan 775/15   0 40 40
31 Vujović Dunja 96/16   20 1 21
32 Zorica Milan 52/16   10 0 10

Analitička geometrija – svi rezultati

dodatni bodovi važe cele školske godine i računaju se tek nakon položenih predispitnih obaveza: po bar 20 bodova na svakom kolokvijumu i ukupno najmanje 50 bodova

  prezime i ime br. Indeksa dodatni bodovi (od 10) prvi kolokvijum (od 50) drugi kolokvijum (od 50) ukupno
1 Agbaba Božana 48/16 1 4 17 22
2 Berić Jelena 17/15   0   0
3 Bezbradica Maja 681/16   26 22 48
4 Blašković Filip 125/16 10 50 49 109
5 Bošković Helena 34/16 4     4
6 Budinski Tamara 117/16   7 33 40
7 Delibašić Olivera 145/16 1 15 4 20
8 Deme Augusta 8/16   8   8
9 Đilas Nevena 127/16 10 34 37 81
10 Đurđević Nikola 22/16   0   0
11 Filipović Nemanja 336/14 8 22 35 65
12 Gavrilović Miloš 44/15 10 37 38 85
13 Iličić Mirela 50/16   2 5 7
14 Knežević Valentina 153/16 2 9 4 15
15 Kovačev Milana 668/16   10 2 12
16 Kovačević Bojana 92/16   17 21 38
17 Kovačević Jovana 64/16   3 2 5
18 Krkaljević Dragana 114/16   4   4
19 Kuvalja Snežana 37/16   26 31 57
20 Labović Milan 35/16   45 47 92
21 Lakić Gordana 7/16 10 8 20 38
22 Lijeskić Aleksandra 55/16   20 35 55
23 Matić Lidija 144/16   17   17
24 Matijević Milica 15/16 8 40 49 97
25 Milaković Branka 105/16 2 11 16 29
26 Milaković Jovana 797/16   11 11 22
27 Milićević Kristina 851/16   21 41 62
28 Mrkaljević Dragana 114/16 2   20 22
29 Nađ Nikoleta 584/07   0   0
30 Nedić Snežana 570/16   4   4
31 Nikolić Marija 6/16 10 2   12
32 Nikolić Nikolina 148/16   4 18 22
33 Obradović Magdalena 4/16   3 13 16
34 Pašić Ognjen 75/16   5   5
35 Petrović Violeta 121/16   13   13
36 Pivarski Dalibor 118/16 2 21 37 60
37 Ples Vera-Tea 676/16   11   11
38 Rac Ramona 78/16   7   7
39 Radmanović Milana 99/16   12 41 53
40 Ranisović Tijana 107/16 2     2
41 Rutešić Luka 157/16 8 37 48 93
42 Santrač Danilo 673/16   6 6 12
43 Simić Danica 68/16   1   1
44 Simunović Sanja 41/16   2 3 5
45 Spasić Nikola 89/16   50 49 99
46 Stakić Milica 154/16     2 2
47 Stoiljković Marijana 682/16   1 8 9
48 Stokanović Jelena 795/16   1   1
49 Subotić Svetlana 82/16   1   1
50 Svirčević Tatjana 53/15   0   0
51 Tirkajla Valentina 116/16   4   4
52 Todorović Anja 151/16 2 25   27
53 Tokić Marko 694/16   3 2 5
54 Trifunović Katarina 67/16   2   2
55 Trifunović Nikola 77/15   4 1 5
56 Tutić Stefan 1/16   37 49 86
57 Veljko Dušan 775/15     30 30
58 Vidojević Katarina 42/16   1   1
59 Vujačić Milena 120/16   0   0
60 Vujović Dunja 96/16   20   20
61 Živanović Jelena 102/16 1 4 13 18
62 Zorica Milan 52/16   17   17

Assistant professor