Uvid u radove: Diskretne strukture 1 (IT)

Uvid u radove s popravnog kolokvijuma u januarskom ispitnom roku iz Diskretnih struktura 1 biće održan u ponedeljak, 29. januara, od 17h u nekoj od učionica na trećem spratu.