Linearna algebra (gimnazija)

Literatura

  • Dragan Mašulović – Analitička geometrija za informatičare
  • Zoran Stojaković, Dragoslav Herceg – Linearna algebra i analitička geometrija
  • Živorad Ivanović, Srđan Ognjanović – Matematika – zbirka zadataka i testova za III razred gimnazija i tehničkih škola, Krug Beograd
  • Igor Vladimirovič Proskurjakov – Zbirka zadataka iz linearne algebre