Logo UNS i PMF

Logo Prirodno-matematičkog fakulteta u formatima PDF i EPS (vektorski fajlovi), i JPG i PNG

Link za preuzimanje

Logo Univerziteta u Novom Sadu u formatima PDF i EPS (vektorski fajlovi), i JPG i PNG

Link za Preuzimanje