Diskretne strukture 2 (IT)

Moodle kurs Diskretne strukture 2 (IT)

Literatura

 • Dragan Mašulović, Maja Pech, Zbirka zadataka iz kombinatorike
 • Garnier, Taylor, Discrete Mathematics – Proofs, Structures and Applications
 • Boris Šobot, Teorija grafova,
 • Ivica Bošnjak, Dragan Mašulović, Vojislav Petrović, Ratko Tošić, Zbirka zadataka iz teorije grafova
 • Dragoš Cvetković, Slobodan Simić, Diskretna matematika

Vežbe

Stari kolokvijumi

Oblasti za prvi kolokvijum (35 poena)

 • kombinatorika
 • determinante
 • matrice
 • sistemi linearnih jednačina

Oblasti za drugi kolokvijum (35 poena)

 • modularni račun
 • teorija grafova

Rokovi za popravne kolokvijume

 • junski
 • septembarski
 • oktobarski