Diskretne strukture 1 (IT)

Moodle kurs Diskretne strukture 1 (IT)

Literatura

Vežbe

Stari kolokvijumi

Oblasti za prvi kolokvijum (35 poena)

  • iskazna logika
  • matematički dokazi i matematička indukcija
  • skupovi

Oblasti za drugi kolokvijum (35 poena)

  • predikatska logika i modeli
  • relacije
  • funkcije

Rokovi za popravne kolokvijume

  • januarsko-februarski
  • aprilski
  • septembarski