Januarski rok: Softverski paketi za analizu podataka

Kolokvijum iz Softverskih paketa za analizu podataka u januarskom ispitnom roku biće održan u ponedeljak, 5. februara, u terminu od 13:30 do 17:30 u RC2. Za izlazak na kolokvijum obavezna je prijava. Detalji za prijavu objavljeni su na Moodle-u.