Popravni kolokvijum: Programiranje 2 (M5, MA, MB)

Popravni kolokvijum iz Programiranja 2 u junskom ispitnom roku biće održan u ponedeljak, 19. juna, u terminu od 12h do 15h u RC2. Prijava za kolokvijum biće objavljena putem Moodle-a nekoliko dana pre kolokvijuma.