Kolokvijum: Programiranje 2

Drugi kolokvijum iz Programiranja 2 biće održan u petak, 2 juna, sredu, 7. juna, u terminu od 9h do 12h od 17h do 20h u RC2. Prijava za kolokvijum biće objavljena putem Moodle-a nekoliko dana pre kolokvijuma, nakon čega će na Moodle-u biti objavljene grupe za polaganje prvog kolokvijuma.