Kolokvijum: Programiranje 2

Prvi kolokvijum iz Programiranja 2 biće održan u subotu, 29. aprila, u terminu od 9h do 12h u RC2. Prijava za kolokvijum biće objavljena putem Moodle-a nekoliko dana pre kolokvijum, nakon čega će na Moodle-u biti objavljene grupe za polaganje prvog kolokvijuma.