Uvid u radove: Diskretne strukture 2 (IT)

Uvid u radove s kolokvijuma iz Diskretnih struktura 2 biće održan u petak, 10. juna, od 12h u nekoj od učionica na trećem spratu.

Uvid u radove biće održan uživo.