Uvid u radove: Diskretne strukture 1 (IT)

Uvid u radove s kolokvijuma iz Diskretnih struktura 1 (IT) biće održan u nedelju, 6. februara, od 8h putem Teamsa. Na Moodle-u će biti objavljen link za pristup uvidu u radove.