Konsultacije: Analitička geometrija (IT)

Konsultacije iz Analitičke geometrije (IT) biće održane u subotu, 29. avgusta, od 9h putem Discord servera. Za link za pristup Discord serveru studenti se mogu meni obratiti putem mejla.