Rezultati kolokvijuma: Algebra 2 (M3, M4)

Rezultate možete pogledati ovde, a uneseni su i u tabelu na Moodlu gde možete videti ukupne poene za predispitne obaveze.

Uvid u radove biće u petak, 5. aprila, od 8:00 u Sali 64.