Rezultati kolokvijuma: Teorijski osnovi informatike 2

Rezultati su uneti u tabelu na Moodlu.

Diskusija rešenja i uvid u radove biće u utorak, 15. januara, od 10:00 u kabinetu 14. Ukoliko bude potrebe, preći ćemo u neku učionicu.