Školska praksa

I381, IT632 ŠKOLSKA PRAKSA (0+6, 6 ESPB)

ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ISPIT IZ OVOG PREDMETA SE DO DALJNJEG ODRŽAVA U PROSTORIJAMA FAKULTETA!

Ispit će biti organizovan na sledeći način:

Sa portala Petlja.org odaberite jednu nastavnu temu za bilo koji nivo školovanja.

Upišite se u tabelu za evidenciju koja će postati dostupna tokom semestra.

Termin održavanja ispitnog časa ćemo dogovoriti putem elektronske pošte.

Kriterijumi za formiranje ocene:

PREDISPITNE OBAVEZE — PROBNI ČAS (30 poena) Poena
Priprema za čas (papiri) koja ima odgovarajuću strukturu 10
Sladovi za čas + On-line materijali na nekom deljenom folderu 10
Održan on-line čas (15 min) preko neke platforme 10
   
ISPITNI ČAS (70 poena)  
Vladanje materijom 10
Priprema za čas (papiri) 5
Podsetiti se materijala (prethodni čas) koji nam treba za ovaj čas 5
Centralni deo časa 5
Primeri 5
Bar jedna usmena aktivnost za učenike 5
Bar jedna praktična aktivnost za učenike 5
Zadati domaći zadatak 5
Planiranje vremena (Timing) 10
Organizacija table/prezentacije 5
Verbalizacija (Jasnoća izgovorenog teksta) 5
Kontakt sa razredom (kontakt očima, komunikacija) 5
   
UKUPNO 100