Diskretni modeli (Bioinformatika)

OB054 DISKRETNI MODELI (letnji semestar, 2+2, 5 ESPB)

Repozitorijum dokumenata: OneDrive folder

Predmet Diskretni modeli je namenjen studentima treće godine Biologije. Na kraju kursa svaki student će razumeti osnovne tehnike modelovanja diskretnih sistema.