Računarstvo i informatika — JJZmaj

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA II9, II11, Školska 2020/21. godina

Evidencija ocena: (link na fajl poslat emailom)

Repozitorijum dokumenata: OneDrive folder

On-line C# kompajler se može naći ovde. Prednost ovog kompajlera je u tome što omogućuje interaktivnu komunikaciju sa korisnikom u konzolnoj aplikaciji.

Drugi on-line C# kompajler se može naći ovde. Ovaj kompajler ne omogućuje interakciju, ali ima pregledniji IDE.