Multimedija

I322 SOFTVERSKI PRAKTIKUM I – MULTIMEDIJA (zimski semestar, 1+0+3, 6 ESPB)

Evidencija: Excel fajl

Repozitorijum dokumenata: OneDrive folder

O predmetu

Kurs Softverski praktikum I – Multimedija na Departmanu za matematiku i informatiku namenjen je svim studentima računarstva. Na kraju kursa svaki student će razumeti osnovne principe kreiranja, prenosa, reprodukcije i pohranjivanja digitalnih multimedijalnih sadržaja.

Pravila studiranja

Ispit se organizuje po modelu D.

Tokom semestra student prikuplja poene polaganjem tri kolokvijuma od kojih svaki nosi po 20 poena (ukupno 0 .. 60 poena).

Da bi stekao pravo da izađe na ispit student mora da osvoji najmanje 30 poena.

Na ispitu koji se polaze praktično student pokazuje da je ovladao osnovnim veštinama u kreiranju i manipulisanju multimedijalnim sadržajima. Na ispitu student može da osvoji najviše 40 poena (0 .. 40 poena).

Završna ocena se formira na osnovu proste sume svih osvojenih poena, prema sledećoj tabeli:

Poeni Ocena
91 .. 100 10
81 .. 90 9
71 .. 80 8
61 .. 70 7
51 .. 60 6
0 .. 50 5

Prisustvo nastavi je obavezno. Da bi stekao pravo na potpis, student mora biti prisutan na bar šest predavanja.