Informatika u zdravstvu MR, ZN (SRB)

Repozitorijum dokumenata: OneDrive folder

O predmetu

Kurs Informatika u zdravstvu namenjen je svim studentima prve godine Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, smerovi Medicinska rehabilitacija i Zdravstvena nega. Cilj kursa je standardizacija znanja i veština studenata u korišćenju računara za svakodnevne poslove prema ECDL programu. Na kraju kursa svaki student će razumeti osnove savremene računarske tehnologije i biti u stanju da u svakodnevnom radu koristi operativni sistem Windows, MS Word i MS Excel.

Pravila studiranja

Na ispitu koji se polaze praktično student polaže test (30 poena), pokazuje da je ovladao osnovnim veštinama rada u MS Wordu (40 poena) i u MS Excelu (30 poena). Završna ocena se formira na osnovu proste sume svih osvojenih poena, prema sledećoj tabeli:

Poeni Ocena
91 .. 100 10
81 .. 90 9
71 .. 80 8
61 .. 70 7
51 .. 60 6
0 .. 50 5

Prisustvo nastavi je obavezno.