Parcijalne diferencijalne jednačine

Ispit se polaže po modelu B, bez organizovanja kolokvijuma za dodatne poene.

Zadatke sa pismenih ispita  možete preuzeti ovde.
Zadatke sa pismenih ispita održanih tokom školske 2017/2018. godine možete preuzeti ovde.

Zadatke sa pismenih ispita održanih tokom školske 2018/2019. godine
možete preuzeti ovde.

Zadaci za vežbe i domaći se mogu preuzeti ovde

Literatura: