Napredna poglavlja funkcionalne analize

 • Nastavnik: Ivana Vojnović (predavanja i vežbe)
 • Semestar: zimski
 • Fond časova: 3+1

  Predmet je izborni za sve smerove master studija.
  Za uspešno praćenje gradiva treba biti upoznat sa
  osnovnim pojmovima u vezi sa metričkim i opštim
  topološkim prostorima.

  Cilj predmeta je da se izlože  pojmovi i tvrđenja u vezi sa prostorima Soboljeva,
  prostorima distribucija i njihovim primenama u drugim oblastima matematike.
  U toku semestra studenti treba da spreme kraće predavanje na unapred dogovorenu
  temu, a zatim se polaže usmeni ispit tokom ispitnih rokova.
  Takođe ću u toku semestra davati domaće zadatke koji moraju da se urade pre izlaska na usmeni ispit. U svakom ispitnom roku će se odrediti termin za predaju zadataka.
  Ostale informacije o predmetu su dostupne preko Moodle stranice.