Numeričko rešavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina

Predavanja i vežbe: Ivana Vojnović
Fond časova: 3+1

Ispit se polaže po modelu C. Predispitne obaveze podrazumevaju odbranu seminarskog
rada u toku semestra.