Adresa: Ivana Vojnović,  Departman za matematiku i informatiku,

Trg Dositeja Obradovića 4, 21000, Novi Sad

Elektronska pošta: ivana.vojnovic@dmi.uns.ac.rs

Konsultacije: javiti se radi dogovora o terminu