III SAR

Treća Studentska Astronomska Radionica – 03.06.2009.

Astrofizički paviljon – Astronomska Opservatorija Beograd

Beograd 03.06.2009.

PROGRAM

10:00 – 10:45 Dolazak Studenata iz Novog Sada
10:45 – 11:00 Upoznavanje 🙂

Plenarno predavanje

11:00 – 11:45 Marko Simonović “Beli patuljci i neutronske zvezde kao kvantni objekti

11:45 – 12:00 Pauza

Sesija I (Chair: T. Prodanović)
12:00 – 12:20 Slobodan Opsenica “Neke funkcije raspodele i Mizesov kriterijum saglasnosti
12:20 – 12:40 Rade Marjanović “Analiza deponovane energije kosmičkih miona u NaI(Ti) detektoru
12:40 – 13:00 Ivan Milić i Sandra Dejanić “Procena optičke debljine (sunčevih) protuberanci

13:00 – 14:00 Pauza za ručak

Sesija II (Chair: D. Ilić)
14:00 – 14:20 Bojan Sič “Perturbacije i zarobljavanje kometskih objekata zvezdanim prolaskom i uticaj na planetarni sistem
14:20 – 14:40 Marko Pavlović i Vladimir Zeković “Korekcija vremenski promenljive greške primenom harmonijske analize i digitalne obrade signala
14:40 – 15:00 Aleksandra Čiprijanović “PLANCK

15:00 – 15:15 Diskusija + pauza

15:15 – 16:00 Tijana Prodanović “10 prezenterskih zapovesti

16:00 – 18:00 Eksperiment: Kako uhvatiti kosmičko zračenje

 

Učesnici: Studenti astronomije sa Beogradskog i Novosadskog Univerziteta
Organizatori: Katedra za astronomiju, Matematicki fakultet u Beogradu; Departman za Fiziku, Prirodno-matematicki fakultet u Novom Sadu; Astronomska Opservatorija Beograd