Elementarna matematika 2 za 2018/19

U letnjem semestru školske 2018/19 godine neće se organizovati nastava iz predmeta Elemenarna matematika 2.

Ispit se polaže iz dva dela: predispitna obaveza, odnosno pismeni deo ispita u ispitnim rokovima: jun, septembar i oktobar.

Nakon što ispuni predispitnu obavezu student(kinja) može da polaže usmeni deo ispita u ispitnim rokovima u toku školske 2018/19 godine.

Konsultacije za ispunjenje predispitnih obaveza se obavljaju sa asistentom, Nenad Morača, po dogovoru.

Konsultacije za usmeni deo ispita se obavljaju sa profesorom, Nenad Teofanov, po dogovoru.