Uvod u analizu

sifra fond model polaganja espb
M102 M502 3+3 B 8

Predavanja: M102 utorkom od 8 do 11 časova, učionica 65,
M502 četvrtkom od 11 do 14 časova, učionica 65,
III sprat Departmana za matematiku i informatiku

Konsultacije: ponedeljkom od 11 časova i utorkom od 12 časova,
kabinet 42

Vežbe se održavaju po rasporedu časova.
Asistent: Nikola Sarajlija

Predavanja 2021-2022: skripte će se redovno postavljati na moodle

Ispitna pitanja 2021-2022: spisak pitanja će biti objavljen po završetku kursa

Literatura: Lj. Gajić, Predavanja iz uvoda u analizu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, 2004.

Neophodno je znati: Elementarne funkcije

Kutak za radoznale:
0<1
prebrajanje razlomaka – MAA
Teorema Šreder-Bernštajn- seminarski rad