задатак мастер рада –> линк

Издвајамо:

  • Студент ће бити оспособљен да у писаној форми, систематски, стручно и стилски квалитетно изложи материју неке комплексније математичке области чији резултати превазилазе домете наставног градива студија првог и другог степена.
  • Завршни рад представља самостални истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у изабраној области. Садржај завршног рада је одређен темом и облашћу које студент у сарадњи са изабраним ментором заједнички формулише.

заказивање и одбрана мастер рада –> линк

Овде обратити пажњу на све што је неопходно урадити пре саме одбране мастер рада.