Matematički mozaik

Nastava u školskoj 2021/22. počinje u petak, 15.10.2021. u 17.30. Predavanja i vežbe će se isključivo držati online.

Molim sve studente da se upišu na moodle stranicu kursa, jer će se detalji o pristupu i sva buduća obaveštenja kačiti samo na moodle-u.

Milana Čolić


Teme za seminarski rad (fajl)


!! Radionica: Matematičko modeliranje u kinetičkoj teoriji gasova (poster)