!! Radionica: Matematičko modeliranje u kinetičkoj teoriji gasova (poster)


Matematika III (za fizičare)

Sve informacije su dostupne na moodle stranici kursa.

Analiza 1 (za matematičare)