Парцијалне диференцијалне једначине – резултати писменог испита у априлском року

Писмени испит нико није положио. За увид у радове треба послати мејл на ivana.vojnovic@dmi.uns.ac.rs