Usmeni ispiti – ispitni rok oktobar 2 i 3

Planirani datum za usmeni ispit iz svih predmeta kod profesora Teofanova
u ispitnom roku oktobar 2 je sreda 28. septembar od 9h u učionici 63, III sprat DMI.

Planirani datum za usmeni ispit iz svih predmeta kod profesora Teofanova
u ispitnom roku oktobar 3 je utorak 04. oktobar od 9h u učionici 65, III sprat DMI.