Usmeni ispiti – junski ispitni rok

Planirani datum za usmeni ispit iz predmeta Uvod u analizu kod profesora Teofanova
je četvrtak 13. jun u 9h u učionici 62, III sprat DMI.

Planirani datum za usmeni ispit iz ostalih predmeta kod profesora Teofanova
je petak 21. jun u 8h u učionici 64, III sprat DMI.