Kontakt

Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku

Trg Dositeja Obradovića 4, 21000, Novi Sad

e-mail: sanja.ruzicic@dmi.uns.ac.rs

konsultacije:  po dogovoru

KABINET 14 (prizemlje)