Rezultati pismenog ispita iz Matematike 2, održanog 22.09.2017. godine

Usmeni ispit i uvid u radove održaće se u utorak, 26.09.2017. u 10h u učionici 60

Ime i prezime Broj indeksa Pismeni ispit
1 Nebojša Keravica 503/16 20
2 Ljubiša Kovačević 449/16 16
3 Marko Matić 459/16 47
4 Ljubica Đozlija 772/16 34
5 Marija Bugarski 482/15 32
6 Vukašin Vučković 458/15 30
7 Lydia Francisti 415/16 43
8 Ognjen Vidaković 402/15 3
9 Jelena Vlahović 439/16 42
10 Jelena Čegar 506/16 0
11 Smiljana Lazić 495/16 32
12 Marijana Kajtazi 504/16 8
13 Aleksandra Radovanović 472/16 12
14 Nice-Nika Miok 411/16 10
15 Jovana Banjac 665/16 21
16 Dejan Babalj 460/16 21
17 Marija Alanov 294/12 38
18 Stefan Velja 405/15 55