Termini ispita u produženom oktobarskom roku

Praktični deo iz Programskih paketa je 10.10. u 17h  u računarskoj učionici na 6. spratu u Plavoj zgradi.  Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli ispred  kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Teorijski deo iz Programskih paketa je 10.10. u 15h u amfiteatru 2 na DBE. Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli  ispred kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Ispit iz Matematike sa statistikom (biolozi, ekolozi, analitičari zaštite životne sredine) je 10.10. u 15h u amfiteatru 2 na DBE, Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli ispred  kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Termini ispita u oktobarskom roku

Praktični deo iz Programskih paketa je 23. 9. u 13h  u računarskoj učionici na 6. spratu u Plavoj zgradi.  Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli ispred  kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Teorijski deo iz Programskih paketa je 23. 9. u 14h u sali 61 na DMI. Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli  ispred kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Ispit iz Matematike sa statistikom (biolozi, ekolozi, analitičari zaštite životne sredine) je 23. 9. u 15h u sali 61 na DMI, Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli ispred  kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Termini ispita u septembarskom roku

Praktični deo iz Programskih paketa je 5. 9. u 9 h  u računarskoj učionici na 6. spratu u Plavoj zgradi.  Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli ispred  kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Teorijski deo iz Programskih paketa je 5. 9. u 11 h u sali 65 na DMI. Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli  ispred kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Upis ocena iz Programskih paketa je 9.9. u 11h u sali 60 na DMI.

Ispit iz Matematike sa statistikom (biolozi, ekolozi, analitičari zaštite životne sredine) je 9. 9. u 11 h u sali 60 na DMI, Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli ispred  kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Upis ocena iz Matematike sa statistikom je 9.9. u 12h u sali 60 na DMI.

Popravni kolokvijum iz Algebre 2 (M2) je  8. 9. u 9 h u amfiteatru 1  na DMI.

Popravni kolokvijum iz Formalnih jezika i automata (RN) je 8. 9.  u 9 h u amfiteatru 1 na DMI. Na popravnom kolokvijumu student može ponovo da radi jedan ili više testova. Oni koji žele da izađu na popravni kolokvijum neka mi jave mail-om koje testove žele da popravljaju. Kad student prijavi test za popravni, poništavaju mu se prethodno osvojeni poeni za taj test. Oni koji se ne budu prijavili, neće moći da polažu.