Termini ispita u produženom oktobarskom roku

Praktični deo iz Programskih paketa je 10.10. u 17h  u računarskoj učionici na 6. spratu u Plavoj zgradi.  Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli ispred  kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Teorijski deo iz Programskih paketa je 10.10. u 15h u amfiteatru 2 na DBE. Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli  ispred kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Ispit iz Matematike sa statistikom (biolozi, ekolozi, analitičari zaštite životne sredine) je 10.10. u 15h u amfiteatru 2 na DBE, Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli ispred  kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Termini ispita u oktobarskom roku

Praktični deo iz Programskih paketa je 23. 9. u 13h  u računarskoj učionici na 6. spratu u Plavoj zgradi.  Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli ispred  kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Teorijski deo iz Programskih paketa je 23. 9. u 14h u sali 61 na DMI. Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli  ispred kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.

Ispit iz Matematike sa statistikom (biolozi, ekolozi, analitičari zaštite životne sredine) je 23. 9. u 15h u sali 61 na DMI, Svi studenti koji žele da polažu neka se upišu na papir koji je okačen na tabli ispred  kabineta 14 na prizemlju DMI. Oni koji se ne budu upisali neće moći da polažu.