KONTAKT

Adresa:

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku,

Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad

Elektronska pošta: snezana.gordic@dmi.uns.ac.rs

Konsultacije: ponedeljak 13-14h, četvrtak 10-11h; za dodatne termine i tokom ispitnog roka javiti se mejlom