Добродошли!

КОНСУЛТАЦИЈЕ

  • онлајн (WebEx / ZOOM / Skype платформа) —> договор путем електронске поште —> email адреса
  • уживо —> кабинет 38, други спрат ДМИ/ДФ

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

Зимски семестар 2021/22

Аналитичка геометрија

Професор: Милица Жигић
Асистент: Милица Лучић

шифра фонд модел полагања ЕСПБ
М104 и М504 2+2 A 5

Комплексна анализа

Професор: Милица Жигић
Асистент: Аника Њамцул

шифра фонд модел полагања ЕСПБ
M4-12 (M3-18) 3+3 A 7

Оптимизација

Професор: Милица Жигић

шифра фонд модел полагања ЕСПБ
МБ38 2+2 Д 5

Пројективна геометрија

Професор: Милица Жигић

шифра фонд модел полагања ЕСПБ
MA52 2+2 Д 5

Наставно искуство

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

Аналитичка геометрија (обавезан предмет, основне академске студије), Комплексна анализа (обавезан предмет, основне академске студије), Опримизација (изборни предмет, мастер академске студије), Пројективна геометрија (изборни предмет, мастер академске студије)

АСИСТЕНТ

Увод у анализу (за студенте математике), Анализа 1 (за студенте математике), Анализа 2 (за студенте математике), Комплексна анализа (за студенте математике), Пројективна геометрија (за студенте математике), Метрички и нормирани простори (за студенте математике), Диференцијална геометрија (за студенте математике), Оптимизација (за студенте математике), Једначине математичке физике (за студенте математике), Вероватноћа и статистика (за студенте информатике), Математика 1 (за студенте физике), Математика 2 (за студенте физике), Математика (за суденте хемије), Статистика у фармацији (Медицински факултет)

АУТОР УЏБЕНИКА

  • Н. Теофанов, М. Жигић: Основи оптимизације, ПМФ Нови Сад, 2018. (електронско издање)

ISBN: 978-86-7031-361-3
линк: https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/epublikacije/matinf/teofanov_zigic_osnovi_optimizacije.pdf

БЕЛЕШКЕ СА ПРЕДАВАЊА

  • М. Жигић: Комплексна анализа – белешке са предавања, 2020.
  • М. Жигић: Пројективна геометрија – белешке са предавања, 2017.