Ispit iz informatike kod Dragana Mašulovića u oktobru i oktobru 2

Ispit iz informatike za sve studijske programe Medicinskog fakulteta kojima nastavu drži dr Dragan Mašulović u oktobarskom i drugom oktobarskom roku će biti održan u sledećim terminima:

  • Oktobar: sreda, 12. 09. 2018. u 10h u kompjuterskoj učionici,
  • Oktobar 2: ponedeljak, 24. 09. 2018. u 10h u kompjuterskoj učionici.

Ukoliko želite da izađete na ispit, molim da se upišete u tabelu koja će biti podeljena preko Facebook grupe.

Razmotrite mogućnost da ponesete svog USB miša na ispit!